Sản phẩm

 • SƯỜN KHÔNG XƯƠNG - US CHOICE SHORT RIB BONELESS

  Xuất xứ: MỸ Quy cách: Trên 5 kg/miếng Ngày SX: Xem trên bao bì Hạn sử dụng: 24 Tháng từ ngày sản xuất Hướng dẫn sử dụng: Nấu chín Nhiệt độ bảo quản: -18 độ C Nhãn hiệu : EXCEL/SWIFT/HARRIS Nhà phân phối: Công ty CP Thực phẩm Mekong Delta

  Detail »
 • NẠC VAI BÒ MỸ - US CHOICE CHUCK EYE ROLL

  Xuất xứ: MỸ Quy cách: Trên 5 kg/miếng Ngày SX: Xem trên bao bì Hạn sử dụng: 24 Tháng từ ngày sản xuất Hướng dẫn sử dụng: Nấu chín Nhiệt độ bảo quản: -18 độ C Nhãn hiệu : EXCEL/SWIFT/HARRIS Nhà phân phối: Công ty CP Thực phẩm Mekong Delta

  Detail »
 • BA RỌI HEO KHÔNG DA - FZ PORK SHORT PLATE (NO SKIN)

  Xuất xứ: ĐỨC Ngày SX: Xem trên bao bì Hạn sử dụng: 24 Tháng từ ngày sản xuất Hướng dẫn sử dụng: Nấu chín Nhiệt độ bảo quản: -18 độ C Khối lượng tịnh: 20KG UP Nhà phân phối: Công ty CP Thực phẩm Mekong Delta

  Detail »
 • BA RỌI CÓ DA - FZ PORK SHORT PLATE (HAS SKIN)

  Xuất xứ: BA LAN Ngày SX: Xem trên bao bì Hạn sử dụng: 24 Tháng từ ngày sản xuất Hướng dẫn sử dụng: Nấu chín Nhiệt độ bảo quản: -18 độ C Khối lượng tịnh: 20KG UP Nhà phân phối: Công ty CP Thực phẩm Mekong Delta

  Detail »
 • SƯỜN NGUYÊN BẸ - FZ PORK SHORT RIB

  Xuất xứ: ĐỨC Ngày SX: Xem trên bao bì Hạn sử dụng: 24 Tháng từ ngày sản xuất Hướng dẫn sử dụng: Nấu chín Nhiệt độ bảo quản: -18 độ C Khối lượng tịnh: 15KG UP Nhãn hiệu : NWT Nhà phân phối: Công ty CP Thực phẩm Mekong Delta

  Detail »
 • CHÂN GIÒ HEO - FZ PORK LEG

  Xuất xứ: CANADA Ngày SX: Xem trên bao bì Hạn sử dụng: 24 Tháng từ ngày sản xuất Hướng dẫn sử dụng: Nấu chín Nhiệt độ bảo quản: -18 độ C Khối lượng tịnh: 15KG UP Nhãn hiệu :FEARMANS Nhà phân phối: Công ty CP Thực phẩm Mekong Delta

  Detail »
 • KHOANH GIÒ HEO - FZ PORK HOCK

  Xuất xứ: CANADA Ngày SX: Xem trên bao bì Hạn sử dụng: 12 Tháng từ ngày sản xuất Hướng dẫn sử dụng: Nấu chín Nhiệt độ bảo quản: -18 độ C Khối lượng tịnh: 15KG UP Nhãn hiệu : FEARMANS Nhà phân phối: Công ty CP Thực phẩm Mekong Delta

  Detail »
 • ĐẦU THĂN NGOẠI - US CHOICE RIB EYE

  Xuất xứ: MỸ Quy cách: Trên 5 kg/miếng Ngày SX: Xem trên bao bì Hạn sử dụng: 24 Tháng từ ngày sản xuất Hướng dẫn sử dụng: Nấu chín Nhiệt độ bảo quản: -18 độ C Nhãn hiệu : EXCEL/SWIFT/HARRIS Nhà phân phối: Công ty CP Thực phẩm Mekong Delta

  Detail »
 • SƯỜN CÓ XƯƠNG - US CHOICE BONEIN SHORT RIB

  Xuất xứ: MỸ Quy cách: Trên 5 kg/miếng Ngày SX: Xem trên bao bì Hạn sử dụng: 24 Tháng từ ngày sản xuất Hướng dẫn sử dụng: Nấu chín Nhiệt độ bảo quản: -18 độ C Nhãn hiệu : EXCEL/SWIFT/HARRIS Nhà phân phối: Công ty CP Thực phẩm Mekong Delta

  Detail »
 • SƯỜN CHỮ T BÒ MỸ - US CHOICE SHORTLOIN

  Xuất xứ: MỸ Quy cách: Trên 5 kg/miếng Ngày SX: Xem trên bao bì Hạn sử dụng: 24 Tháng từ ngày sản xuất Hướng dẫn sử dụng: Nấu chín Nhiệt độ bảo quản: -18 độ C Nhãn hiệu : EXCEL/SWIFT/HARRIS Nhà phân phối: Công ty CP Thực phẩm Mekong Delta

  Detail »
 • SƯỜN ỨC HEO - FZ PORK RIB

  Xuất xứ: CANADA Ngày SX: Xem trên bao bì Hạn sử dụng: 24 Tháng từ ngày sản xuất Hướng dẫn sử dụng: Nấu chín Nhiệt độ bảo quản: -18 độ C Khối lượng tịnh: 13KG UP Nhãn hiệu : FEARMANS Nhà phân phối: Công ty CP Thực phẩm Mekong Delta

  Detail »
 • LÕI VAI BÒ MỸ - US CHOICE TOP BLADE

  Xuất xứ: MỸ Quy cách: Trên 3 kg/miếng Ngày SX: Xem trên bao bì Hạn sử dụng: 24 Tháng từ ngày sản xuất Hướng dẫn sử dụng: Nấu chín Nhiệt độ bảo quản: -18 độ C Nhãn hiệu : EXCEL/SWIFT/HARRIS Nhà phân phối: Công ty CP Thực phẩm Mekong Delta

  Detail »
Page:
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6